+38 (067) 828 58 58
зворотний дзвінок

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти про надання послуг компанії Like My Mom. Компанія Like My Mom, надалі іменований «Виконавець», пропонує будь-якій фізичній особі, надалі іменується «Замовник», укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://likemymom.com.ua/, надалі — «Договір», на умовах, наведених нижче.

Договір оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів. Моментом повного й беззаперечного прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти договір оферти (акцептом оферти) вважається факт оплати Замовником послуг. З моменту оплати послуг Замовник автоматично приймає умови даного Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку. При необхідності, не вступаючи у протиріччя з умовами оферти, Представник може укласти документально оформлений Договір у формі письмового двостороннього документа.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

 • 1.1.1. Публічна оферта — пропозиція «Виконавця», викладена не веб-сайті: https://likemymom.com.ua/, адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.
 • 1.1.2. Договір — договір про надання інформаційних послуг, укладений між Замовником та Виконавцем на умовах публічної оферти в момент акцепту замовником її умов.
 • 1.1.3. Акцепт — повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти. Акцепт здійснюється шляхом оплати Замовникон послуг Виконавця.
 • 1.1.4. Послуга — надання Виконавцем Замовнику послуг з контекстної реклами, викладання контекстної реклами, web-аналітики та основам інтернет-маркетингу, та інформаційно-консультацыйних послуг.
 • 1.1.5. Заявка — звернення Замовника до Виконавця, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення, переписки через соціальні мережі, меседжери.
 • 1.1.6. Cайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://likemymom.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Замовника про Виконавця та послуги, що ним надаються.
 • 1.1.7. Електронна пошта Виконавця — мережева служба, що дозволяє Виконавцю обмінюватися повідомленнями або документами без застосування паперових носіїв з Замовником, яка розміщена за адресою mail.likemymom@gmail.com
 • 1.1.8. Сторінка в соціальних мережах — площадка, що дозволяє Виконавцю обмінюватися повідомленнями або документами без застосування паперових носіїв з Замовником, яка розміщена за адресою https://www.facebook.com/LIKEMYMOMCOMUA/
 • 1.1.9. Виконавець і Замовник разом іменуються Сторони.

1.2. В Договорі можуть використовуватися терміни не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається законодавством України, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За завданням Замовника Виконавець приймає на себе зобов’язання надати послуги згідно пропозицій розміщених на сайті.

2.2. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

2.3. Виконавець надає послуги, використовуючи мережу Інтернет.

2.4. Не є послугами з контекстної реклами та інформаційно-консультаційними послугами, в розумінні цього Договору наступне:

— реклама акцій, заходів, днів відкритих дверей і т. д., які будуть проходити в неділю і такі святкові і передсвяткові дні як: 1-8 січня; понеділок після Великодня (як католицького, так і православного); 15 серпня; 1 листопада; 24-26, 31 грудня;

— проекти прямих конкурентів клієнтів (подібний проект в такому ж місті);

— все, що заборонено правилами Яндекс Директ та Google Adwords;

— проекти по «пікапу», вийти заміж за іноземця;

— бади, гомеопатія;

— сурогатне материнство, ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення), переривання вагітності аналогічні питання;

— акції і товари, що пов’язані з деякими мультгероями (MonsterHigh, Спанч Боб, міньйони, людина-павук, покемони, аніме та інші);

— все що пов’язано з амулетами, талісманами, антихристиянська символікою, гороскопами, езотерикою, східними релігіями і єдиноборствами, йогою;

— HaIIoween (Хеловін) — акції, товари, розпродажі, знижки та вечірки, які пов’язані з цим святом;

— рок-проекти, рок-концерти;

— робота по системі СРА;

— просування заборонених до реклами товарів.

2.5. Місцем постачання послуг згідно п.186.3 ст.186 Податкового кодексу України вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або — у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Обов’язки Замовника

 • 3.1.1. Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов’язання з надання передбачених цим Договором послуг.
 • 3.1.2. За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх обов’язків за цим Договором належним чином.
 • 3.1.3. Надати для ділової переписки у вигляді електронного повідомлення, переписки через соціальні мережі, меседжери або для телефонного дзвінка, в рамках Договору, достовірну електронну адресу та номер телефону, які належить Замовнику та вказані при реєстрації.
 • 3.1.4. Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором.
 • 3.1.5. Оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.
 • 3.1.6. На вимогу Виконавця надати доступ до потрібних йому інформаційних ресурсів.

3.2. Права Замовника

 • 3.2.1. Замовник має право замовляти послуги з врахуванням положень розділу 2 цього Договору.
 • 3.2.2. Замовник має право за наявності конкретних питань (уточнюючі, деталізуючі) звернутися за гарантійною консультацією.
 • 3.2.3. Замовник має право перевіряти хід і якість надання послуг, їх відповідність завданню Замовника без втручання в діяльність Виконавця.
 • 3.2.4. Замовник має право відмовитися від цього Договору до моменту повного виконання Виконавцем узгоджених послуг за умови оплати Виконавцеві вартості фактично виконаних дій.
 • 3.2.5. Замовник має право прийняти і сплатити дії Виконавця з надання послуг достроково або продовжити співпрацю в наступному періоді (попередивши про це Виконавця за 10 робочих днів).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

 • 4.1.1. Надавати Замовнику послуги з урахуванням положень чинного законодавства України та у відповідності до розділу 2 цього Договору.
 • 4.1.2. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання послуг.
 • 4.1.3. Не змінювати вартість за послуги, що вже оплачені Виконавцем.
 • 4.1.4. Направляти у вигляді організаційних листів на адресу електронної пошти Замовника, телефоного дзвінка, переписки через соціальні мережі, меседжери інформацію про зміни до цього Договору не пізніше ніж за місяць до набрання ними чинності.
 • 4.1.5. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Замовників щодо покращення та якості надання послуг.
 • 4.1.6. Надавати Замовнику інформацію, необхідну для узгодження результатів робіт за цим Договором у формі заявок, які подаються Замовнику факсом, електронною поштою, у вигляді телефонного дзвінка, переписки в соціальних мережах, меседжерах.
 • 4.1.7. Приступити до надання Послуги протягом 3-х робочих днів з моменту надходження коштів у розмірі, зазначеному у розділі 6 цього Договору.
 • 4.1.8. Протягом 3-х робочих днів після закінчення звітного періоду подавати Замовнику Звіти по статистиці рекламної кампанії Замовника.

4.2. Виконавець має право:

 • 4.2.1. Надавати Замовнику послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.
 • 4.2.2. Використовувати адресу електронної пошти, номер телефону, адресу переписки в соціальних мережах, меседжерах надані Замовником Виконавцю для направлення організаційних листів Замовнику.
 • 4.2.3. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню послуг на час ліквідації таких причин.
 • 4.2.4. Призупинити надання послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.
 • 4.2.5. Припинити надавати послуги автоматично після закінчення сплаченого Замовником періоду.
 • 4.2.6. За письмовою згодою Замовника через електронні повідомлення, переписки в соціальних мережах, меседжерах розміщувати результати і показники ефективності рекламної кампанії в публічному портфоліо, із зазначенням посилання на проект Замовника.
 • 4.2.7. Самостійно визначати склад персоналу, що забезпечує належне надання послуг, при необхідності залучати третіх осіб.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Замовник зобов’язується дотримувати сувору конфіденційність відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої від Виконавця, і приймати всі розумні заходи для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації згідно даного Договору.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося: — внаслідок форс-мажорних обставин; — внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

5.3. Виконавець може використовувати технічну, комерційну та іншу інформацію, отриману від Замовника лише з його письмової згоди.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. За надані послуги, Замовник зобов’язується заплатити суму вказану в Рахунку-фактурі, прийнятому до оплати. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати Виконавцю.

6.2. Форма оплати: безготівковий розрахунок.

6.3. Заявлена вартість послуг є попередньою і може бути змінена в односторонньому порядку Виконавцем залежно від терміновості, складності, об’єму здійснюваних дій і можливостей Виконавця.

6.4. У разі неможливості виконання, що виникла через невиконання або неналежне виконання обов’язків Замовника, вказаних в п. 3.1 цього Договору, послуги підлягають оплаті в повному обсязі.

6.5. У випадках, коли неможливість виконання виникла з обставин, за які жодна із сторін не відповідає Замовник відшкодовує Виконавцеві фактично понесені ним витрати.

6.6. При зміні термінів виконання роботи за ініціативою Сторін кінцева вартість результату роботи може змінюватися згідно домовленості.

6.7. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

7.1. Якість наданих послуг є належною за умови дотримання Виконавцем всіх вимог, вказаних в завданні Замовника (у бланку заявки на надання послуг).

7.2. Замовник несе всі ризики некоректної і недостатньо докладної вказівки в завданні вимог, яким повинна задовольняти діяльність Виконавця, а також результати діяльності Виконавця з надання послуг. У разі відсутності в завданні таких вимог Замовник не має права пред’являти Виконавцеві вимог щодо неналежної якості наданих послуг або їх невідповідності побажанням Замовника.

7.3. Виконавець несе відповідальність за достовірність результатів своєї діяльності з надання послуг.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору між Замовником і Виконавцем, і ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до оферти.

8.2. Відзив оферти не припиняє дію укладеного і діючого Договору між Замовником і Виконавцем.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником — оплата Послуг за Договором способами та у порядку, визначеними Договором.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

10.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 10 (десять) календарних днів з дати її отримання.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у судовому порядку згідно матеріального і процесуального права України.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, зокрема, стихійні лиха і катаклізми, війна, епідемії, повстання, відключення електропостачання технічної площадки, відсутність інтернету, прийняття органами влади законних рішень, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором (Форс-мажор), Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором.

11.2. При настанні та припиненні обставин непереборної сили, Сторона, для якої склалась неможливість виконання її зобов’язань за Договором, повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити про це іншу Сторону, зазначивши у повідомленні перелік обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором, та орієнтоний строк їх дії. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана застосувати усіх можливих заходів для зменшення негативних наслідків таких обставин. Невиконання вимог цього пункту Договору звільняють Сторону від можливості посилання на обставини непереборної сили у випадку часткового чи повного невиконання умов цього Договору.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ

12.1. Замовник не має права уступати або будь-яким іншим чином передавати свої права за цим Договором третій особі без попередньої письмової згоди Виконавця.

12.2. Виконавець має право на свій розсуд, без згоди Замовника, поступитися або будь-яким іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, з попередженням Виконаця відповідним повідомленням протягом 10 (десяти) робочих днів, від дня такої поступки або іншої передачі.

12.3. Внесення змін (доповнень) у цей Договір, зміну порядку, обсягу та умов надання послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін (доповнень) у цей Договір здійснюється шляхом публікації інформації про це на Інтернет-ресурсі Виконавця за адресою: https://likemymom.com.ua/ua/

12.4. Усі зміни (доповнення), внесені Виконавцем у цей Договір, набувають чинності й стають обов’язковими для Замовника з моменту їхньої публікації за адресою https://likemymom.com.ua/ua/. У випадку незгоди Замовника зі змінами, внесеними в цей Договір, Замовник має право розірвати його у порядку, встановленому цим Договором. Всі додатки, зміни й доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти, вказану в п. 1.1.7 Договору, у вигляді переписки через соціальні мережі, меседжери, з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в п. 1.1.7 Договору, у вигляді переписки через соціальні мережі, меседжери та іншими способами, якщо обов’язковий спосіб для певних повідомлень особливо не обумовлений в Договорі.

13.2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

13.3. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.

13.4. У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.5. Замовник надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».